Over de Geldhamster.nl

De Geldhamster.nl is een ambitieuze blog over geld die sinds 5-5-2020 online staat. De Geldhamster zoekt alles wat met geld te maken heeft graag tot in detail uit om dit vervolgens met jullie lezers gratis te delen. Met de tips van de Geldhamster.nl krijg je inzichten waarmee jij direct actie kunt ondernemen. Wil jij graag extra geld (be)sparen en slimmer beleggen/investeren? Welkom!

Hamsteren is de perfecte metafoor voor alles wat met geld te maken heeft. Beleggen is een vorm van hamsteren voor later net zoals sparen. Laten we hopen dat we over een tijdje met een knipoog kunnen zeggen: ik ben een financieel bewuste hamster! Hamster je mee?

De eigenaar van de Geldhamster.nl is in het dagelijks leven een IT inkoop consultant. Je zou kunnen zeggen dat hij van besparen zijn hobby heeft gemaakt. Slimme gratis inzichten over geld deelt hij graag zodat ook anderen hiervan kunnen profiteren.

Wil je met mij samenwerken of heb je goede ideeën neem dan contact met mij op! Ik vind het leuk berichten van jullie te ontvangen.

Andere blogs:

Onderstaande blogs met vergelijkbare onderwerpen als de Geldhamster.nl volg ik regelmatig en kan ik aanbevelen:

Mist jouw blog in dit lijstje, stuur mij een bericht.